Kiuruveden Fysi-Askel

Fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

''Ensimmäinen askel yhdessä''

Tuki-ja liikuntaelinsairauksien (Tules) aiheuttamat kiputilat ja toimintakyvyn ongelmat ovat hyvin yleinen syy hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle.

Tavallisimpia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ovat niska- hartia- ja yläraajaoireyhtymät, selän toiminnan häiriöt ja eri nivelten (esim. olkapää, lonkka ja polvi) kiputilat. Hoitoon hakeudutaan myös huimauksen ja päänsäryn vuoksi.

Fysioterapialla on merkittävä osa murtumien, jänne- ja nivelsidevammojen sekä leikkausten jälkeisessä hoidossa.

Tules fysioterapian menetelmiä ovat mm. manuaalinen terapia, fysikaalinenterapia, MDT ja terapeuttinen harjoittelu. Erittäin tärkeä osa fysioterapiaa on kuntoutujan neuvonta ja omatoimisen harjoittelun ohjaus.


Neurologinen fysioterapia

''Askel askeleelta aktiivisempaan arkeen''

Suurin osa neurologisista asiakkaista tulee Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä. Erityisesti neurologisessa fysioterapiassa korostuu yhteistyö lähiverkon, koulun/päiväkodin sekä puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuttien kanssa.

Neurologisessa fysioterapiassa harjoitellaan arjessa selviytymistä monipuolisilla kuntoutusmenetelmillä ja apuvälinepalvelujen avulla, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Neurologisen fysioterapian tavoitteena on ylläpitää tai parantaa kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Erityisesti kuntoutetaan lapsia, pitkäaikaissairaita, vammaisia ja vanhuksia, joille vamma tai sairaus aiheuttaa olennaista, pysyväisluonteista haittaa. Erityismenetelmiä Fysi-Askeleessa ovat mm. allas- ja ratsastusterapia sekä painokevennetty kävely.


Allasterapia

''Vedessä askeleet ovat helpompia ja hauskempia''

Allasterapialla tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa yksilöllistä harjoittelua, jossa käytetään hyväksi veden vastusta, kehoa kannattelevia ominaisuuksia ja muita hydrostaattisesta paineesta johtuvia positiivisia ominaisuuksia. Allasterapia sopii sekä lapsi- että aikuisasiakkaille ja etenkin henkilöille, joille liikkuminen maalla on hankalaa tai henkilöille joilla on haasteita tasapainon kanssa. Veden terapeuttiset ominaisuudet ja monipuoliset liikekokemukset tukevat kehonhallinnan kehittymistä sekä tuovat tietoisuutta omasta kehosta ja liikkeistä.

Allasterapia on erinomainen kuntoutusmuoto monissa tuki- ja liikunta- sekä hengityselinvaivojen, sekä neurologisten, vaikeavammaisten ja leikkausten jälkeisissä kuntoutuksissa. 

Fysi-Askeleen allasterapiat toteutetaan pääasiassa Kiuruveden uimahallissa, mutta tarvittaessa käytössä ovat myös Iisalmen ja Pyhäjärven uimahallit.


Painokevennetty harjoittelu

''Ensiaskeleet kävelyn uudelleen oppimiseen''

Kävelyn uudelleenoppiminen ja kävelytekniikan parantuminen on niin neurologisten kuin tuki- ja liikuntaelinsairaiden asiakkaiden keskeisimpiä tavoitteita. Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa asiakkaan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin huonokuntoinenkin potilas voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti. Harjoittelussa yhdistetään painon siirto, askellus ja tasapainon säilyttäminen. Tutkimusten mukaan harjoittelusta hyötyvät myös henkilöt, jotka voisivat harjoitella ilman painokevennystä. Käytössämme on myös juoksumatto harjoittelua varten. 


MDT-menetelmä

''Tärkeät askeleet itsehoitoon''

MDT  (Mekaaninen diagnostisointi ja terapia, McKenzie) on selkärangan ja raajojen itsehoitomenetelmä, joka perustuu asiakkaan huolelliseen tutkimiseen ja oireiden syiden arviointiin. Kivun ja oireiden perusteella asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jota hän toteuttaa fysioterapeutin ohjauksessa sekä itsenäisesti kotona. Tietyillä asennoilla ja toistoliikkeillä pyritään vaikuttamaan selkärangan välilevyjen asentoon ja näin vähentämään painetta kipua aistivilta kudoksilta.

MDT-menetelmä sopii mm. erilaisten selkäoireiden esimerkiksi iskias -oireiden sekä kaularankaperäisten käsien puutumisoireiden hoitoon. Terapian tavoitteena on ohjata asiakasta itsehoitoon. (Lisätietoa  SuomenMcKenzieinstituutti)


Neuraalikudoksen mobilisointi (NMT)

NMT on hermokudoksen aineenvaihdunnan ja liikkuvuuden parantamista pumppaavilla liikkeillä. Hermot antavat käskyjä lihaksille ja niiden liikkuvuus onkin erittäin tärkeää.

Neuraalikudoksen mobilisointia voidaan käyttää esimerkiksi, kun asiakkaalla todetaan hermoperäisiä oireita kuten raajojen puutumista, pistelyä sekä liikerajoituksia. Myös niska-hartiaseudun- sekä iskias -oireiden hoitoon menetelmä sopii erittäin hyvin yhdistettynä muuhun fysioterapiaan.


Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisessa harjoittelussa harjoitetaan asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapanon hallintaa.

Harjoittelun avulla voidaan lisätä kehonhallintaa ja asiakkaan käsitystä osaamisensa mahdollisuuksista ja rajoista. Terapeuttisen harjoittelun tavoitteena on saada asiakas osallistumaan omaan kuntoutusprosessiinsa ja opettaa asiakkaalle oikeanlaisia liikemalleja.

Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita ja välineitä kuten esimerkiksi kuntosalilaitteita, kuminauhoja, palloja ja muita liikuntavälineitä tai kehonhallinnan apuvälineitä. Fysi-Askeleessa on käytössä monipuolinen harjoittelusali ja tarvittaessa käymme myös uimahallin- tai terveyskeskuksen kuntosalia sekä kesäaikaan hyödynnämme myös lähellä olevia puistoja mm. senioripuistoa.

Akupunktio

Akupunktio on tuhansia vuosia vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa kehon ns. akupisteitä stimuloidaan akupunktioneuloilla. Akupunktion vaikutus perustuu akupunktiopisteiden ärsytykseen neulalla, mikä käynnistää keskushermoston kautta endorfiineihin perustuvan kehon oman kivunlievitysmekanismin. 

Akupunktiolla voidaan hoitaa mm. niskahartiakipua ja jännitystä, päänsärkyä, migreeniä, selkäkipua, iskiasvaivoja, tenniskyynärpäätä, hiirikättä ja muita käden rasitusvammoja, polvikipua, plantaarifaskiittia, kuukautiskipuja, hermo- ja reumaperäisiä kipuja sekä fibromyalgiaa. 

Tavallisesti tarvitaan 3-10 hoitokertaa noin viikon välein. Akupunktiohoitoon reagoiminen on yksilöllistä, mutta usein asiakas huomaa akupunktiohoidon hyödyn jo heti ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Akupunktiohoidon jälkeen asiakas voi tuntea lisääntynyttä raukeutta ja joskus jopa unen laatu voi parantua.


Asentoperäisen huimauksen tutkimus ja hoito

Huimaus on yleinen oire, joka voi johtua mm. kehon asentoa ja tasapainoa aistivan sisäkorvan häiriöstä. Hyvänlaatuinen asentohuimaus sekä niskahartiaseudun lihasjännityksestä sekä kaularangan alueen toimintahäiriöistä johtuva huimaus ovat oireita, joita voidaan helpottaa fysioterapialla.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen oireena on kiertävä tai kallistava huimaus, joka liittyy pään asennonmuutokseen. Oireita esiintyy usein vuoteessa asentoa vaihtaessa tai vuoteesta ylös noustessa. Huimauksen syynä on korvan tasapainoelimissä olevien kalkkikiteiden siirtyminen. Oireita voidaan lievittää harjoittelulla, jossa tiettyjä liikesarjoja säännöllisesti toistamalla saadaan kalkkikiteet siirtymään tasapainoelinten kaarikäytävissä oikeaan paikkaan. Fysioterapeutti antaa ohjeita asentohuimauksen itsehoitoon.


Faskiakäsittelyt

Faskiakäsittelyn eli lihaskalvojen manuaalisen liu'uttamisen tavoitteena on kireiden lihaskalvojen rentouttaminen ja lihasten aktivoiminen. Käsittelyllä pyritään vaikuttamaan positiivisesti mm. lihastasapainoon, asentoon ja kudosten kuormittumiseen.  Käsittely suoritetaan käsin tai erilaisia apuvälineitä käyttäen. Faskiakäsittely on lihasten, hermojen ja verisuonien välisten ja niitä toisiinsa yhdistävien sidekudoskalvojen käsittelyä.

Faskiat muodostavat yhdessä ns. lihastoimintaketjuja päästä varpaisiin, ja luovat katkeamattoman ja toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden, joten vaivan alkuperäinen syy saattaa olla aivan eri puolella kehoa kuin missä oire ilmenee.


Teippaukset

Kinesioteippaus normalisoi lihastoimintaa, lisää nivelliikkuvuutta sekä imuneste- ja verenkiertoa ja lievittää kipua. Teippausta voidaan käyttää sekä akuuteissa tuki- ja liikuntaelimistön vammoissa että kroonisemmissa ongelmissa ja turvotuksen hoidossa. Kinesioteippaus on elastisella kinesioteipillä tapahtuvaa teippausta, jolla saadaan apua useisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin lievittämällä tehokkaasti kudosperäistä kipua.

Kinesioteippauksessa käytetään puuvillapohjaista, hypoallergista ja hengittävää elastista teippiä, joka on pidettävissä useita päiviä. Teippi on vedenkestävääja sillä voi käydä suihkussa ja uimassa.

Lisäksi teippiä voidaan käyttää estämään nivelen liiallinen tai epäedullinen liikesuunta esim. vammojen kuntoutuksessa, lasten kasvukivuissa ja liikuntasuorituksissa.


Urheilufysioterapia

''Jokainen vamma ja vaiva on yksilöllinen, jokainen liikkuja on yksilö''

Fysi-Askel palvelee kaikkia liikkujia urheilijasta harrastajaan ja junioreista senioreihin.  Urheilufysioterapiaan kuuluu liikunta- ja urheiluvammojen hoito ja ennaltaehkäisy.  Olemme perehtyneet mm. lentopalloilijoiden, jääkiekkoilijoiden, juoksijoiden ja ratsastajien hoitoon.  

Puutteellinen tai väärä kuormittaminen aiheuttaa usein rasitusvammoja, sekä altistaa urheiluvammoille (lihaskrampit ja repeämät, nivelvammat, penikkavaivat, selkäkipu ym.) Teemme urheiluseuroille lihastasapainokartoituksia ja testauksia.

Using Format